Interior Art | Nabízené služby

1. Poradenství GDPR - ochrana osobních údajů

Poskytujeme odborné služby pro aplikaci Nařízení EU 679/2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Implementace všech požadavků, vzory, postupy. Poradenství v IT bezpečnosti.2. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, Požární ochrana (BOZP a PO)

Poskytujeme komplexní servis, Služby 24/7/365,

- zpracování kompletní dokumentace ( kategorizace práce, analýza rizik a další dokumenty ), školení všech zaměstnanců, pravidelný odborný dozor (prověrky) nad dodržováním platných právních předpisů našimi pracovníky, komunikace s orgány státní správy3. Poradenství ISO

Dále naše společnost poskytuje odborné služby ve všech etapách přípravy systémů řízení až do certifikace dle norem ISO 9001, 14001, 27001, 22716, 22000, OHSAS 18001, IFS a BRC a dalších. Systémy je možné implementovat v plně elektronické verzi , jednotlivé procesy systémů řízení jsou laděny na základě požadavků normy a provozu společnosti.Interior Art

Copyright © Omega Network 2007-2010